BERITA DAN AGENDA

Pilihan Redaksi

Memperingati Hari HAM Sedunia

Memperingati Hari HAM Sedunia Menurut Oemar Seno Adji yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang Selengkapnya